Nyheder

Der er mange ting og mange processer i produktionen som er gjort komplicerede, men det er ikke det hele, som behøver at være det. En enkelt lille boks på produktionsanlægget kan både dataindsamle, forudsige og optimere, let og brugervenligt

AB Electric A/S er eksperter i produktionsoptimering samt Trendlog integrator og det betyder, at de kan installere Trendlogs nyeste system på enhver maskine i produktionen på ganske få timer og dermed give ledelse og medarbejdere et fantastisk nyt værktøj.

– Plug&Log er en lille genial boks, der samler på data og digitaliserer nøgletal i produktionen. På en skærm kan alle følge med, uanset hvor i verden de befinder sig, og da det er realtime data fra en eller flere maskiner i produktionen, tegnes der et nøjagtigt billede af, hvad og hvor meget der produceres på hver enkelt maskine minut for minut og time for time, fortæller automationschef Brian Staub fra AB Electric A/S i Kolding.

Operatørerne får også gavn af en Plug&Log-boks. De slipper for at håndtere tykke Excel-ark med historiske data og får i stedet alt serveret på skærmen i realtime. Let og enkelt.

– Vigtigst er nok, at man med historiske data kan forudsige, hvornår der er behov for service og vedligeholdelse af maskinerne. Virksomheden kan således planlægge den slags på tidspunkter, hvor der ikke produceres og dermed holde udgifterne til service nede på et minimum. Trendlog indeholder simpelthen et planlægningsværktøj til formålet. Med nøje planlægning, minimeres risici for nedbrud og altså ”nedetid”, som er den tid, hvor der ikke produceres. Vi ved jo alle, at det koster store summer, når maskinerne holder stille, siger Brian Staub.

Dataindsamlingen gør det også muligt at generere rapporter, som sendes til forskellige mailadresser med de tal, som den enkelte har brug for samt statistikker, analyser og KPI’ere. Alle data opbevares selvfølgelig sikkert og fleksibelt i ”skyen”.

– Vi har allerede installeret og programmeret flere Plug&Log-bokse hos vores kunder, og de er meget tilfredse med deres nye værktøj og den optimering, som er sket i produktionens ydelse. Når først historikken og anbefalingerne er lagt ind i programmerne, så kører det og gør hele automationen lettere, slutter Brian Staub fra AB Electric A/S, og bekræfter, at investeringen tjener sig hjem i løbet af få måneder.

Erfaringstal viser, at maskinernes effektivitet øges med mindst 10% blot ved synliggørelse af data.

Det handler ikke kun om CO2 aftryk, når der hos AB Electric A/S tales om bæredygtighed, verdensmål og samfundsansvar. Bæredygtighed er overskriften på 17 verdensmål, der er defineret af FN’s 193 lande og som trådte i kraft i januar 2016. Med de mål for øje, er der lagt op til samarbejder på tværs af landegrænser og især samarbejder mellem politikere, forskere og erhvervsliv

Det kan være svært for den enkelte at definere, hvad bæredygtighed er for en størrelse, og hvad vi selv kan bidrage med. Mange forbinder det med klimaet, madspild og genbrugstøj, hvilket jo også er væsentlige dele af begrebet bæredygtighed, men altså kun en lille del af det. Der er lagt op til kreativitet og hårdt arbejde, når ledelsen skal vælge hvor og hvornår der skal indføres tiltag i bæredygtighedens tegn.

– Selvom pandemien har udsat nogle af indsatserne, er vi altså godt i gang med at udrulle vores bæredygtige profil, forklarer Rune Wagnersen, direktør hos AB Electric, og fortsætter:

Mange ting er heldigvis bare noget, som vi gør. I Danmark har vi eksempelvis arbejdet med socialt ansvar i mange år, og hos AB Electric har vi både indført tilfredshedsanalyser, efteruddannelse, arbejdsmiljøregler, introforløb og har en blandet skare af medarbejdere i både køn og alder. Trivsel har altid været på vores dagsorden, men indsatserne ændres hvert år, og de kommende år vil vi naturligvis skele til verdensmålene. Det er længe siden, vi erkendte, at spare-pærer ikke længere er nok.

Der er mange nye ting undervejs hos AB Electric, og en af dem, som får CO2 regnskabet til at se betydelig bedre ud, er udskiftning af flere gamle biler til helt nye, hvoraf nogle er hybrid modeller.

– Desværre kan vi ikke skifte alle vores biler ud til el endnu. Især inden for automations opgaver, kører vi ud til kunder i store dele af Europa, så det giver lidt sig selv, at vi ikke kan køre så langt på el. Også i nærområdet er det en udfordring at få ladet bilerne op, men når vi kommer dertil om få år, hvor vi kan kortlægge lade-stationerne, vil det både være godt for økonomien og for CO2 aftrykket, fortæller Rune Wagnersen.

Virksomheden arbejder med flere af verdensmålene, herunder CO2 aftryk, men også generelt på at gøre AB Electric attraktiv overfor de helt store aktører på det danske marked inden for bæredygtig produktion.

– Inden længe skal store virksomheder indberette deres bæredygtighedsregnskab og hvis ikke vi, som en mellemstor virksomhed, har et CO2 aftryk der er tilfredsstillende, kan vi ikke levere til de største og de bedste. Men det gælder jo også omvendt. Hvis ikke vores leverandører kan bevise, at de arbejder målrettet med bæredygtighed, så kan vi selvfølgelig ikke samarbejde med dem, og må lede efter andre på markedet, siger direktøren.

Væbnede konflikter, voldsomt vejr og børnearbejde er store udfordringer, så der er et enormt behov for fælles indsats, men hver enkelt virksomhed er nødt til at udvælge et par områder, som er naturlige at satse på. Rune afslutter med, at han håber, at både kunder og medarbejdere vil bidrage til nye områder inden for bæredygtighed, så virksomheden kan fortsætte arbejdet med at blive den førende bæredygtige el- og automationsvirksomhed i Danmark.

Sundhed & trivsel er FN’s 3. verdensmål. Og selv om det overordnet set handler om en global målsætning, kan man også nå rigtig langt ved mindre lokale indsatser. AB Electrics nye, bæredygtige profil handler blandt andet om sundhed på arbejdspladsen

Vi arbejder med sundhed på arbejdspladsen, fortæller Leif Lindved, HR hos AB Electric. Ved at investere i medarbejdernes sundhed og trivsel flytter vi fokus fra ren bundlinje til en kombination af traditionel økonomistyring og et sundhedsbaseret værdigrundlag.

Som en del af den nye strategi har AB Electric derfor fået assistance af Christian Krüth, der i mange år har arbejdet i Rigspolitiet med sundheds-coaching af politifolk. Christian blev i 2021 hentet ind som ekstern konsulent i AB Electric via sit firma CwellBwell.

Jeg er glad for at være en del af den nye sundhedsstrategi hos AB Electric. Det kan godt betale sig for virksomheden, da min erfaring er, at investeringen kommer flerdobbelt tilbage. Det vigtigste er selvfølgelig, at medarbejderne er sunde, raske og glade, så de har overskud til at yde deres bedste både på jobbet og i fritiden, siger Christian Krüth. Han har igennem sin karriere gennemført tests og coaching af mere end 3000 personer, og pointerer, at han arbejder under fuld tavshedspligt.

Alle medarbejdere bliver tilbudt et individuelt coaching-forløb, der foregår i arbejdstiden i AB-Electrics lokaler, hvor der oprettes sundhedsklinik, og medarbejderne kan booke tider på bestemte datoer.

Sundhedstjekket er helt frivilligt og indebærer bl.a. kontrol af vægt, blodtryk, kolesterol, blodsukker og fedtprocent efterfulgt af en dybdegående samtale om livsstil og evt. stress. Herefter bliver der i fællesskab udarbejdet en plan med træning, kost og coaching afhængig af individuelt behov, og efter få uger kan der altid registreres forbedringer blandt deltagerne.

Mange forskellige behov og jobfunktioner skal tilgodeses. Nogle har stress, overvægt, livsstils relaterede sygdomme og fysiske udfordringer, medens andre blot har behov for små justeringer i hverdagen, hvorfor der er stor forskel på forløbene. Ved sygdomstegn henvises til det offentlige sundhedssystem for en diagnose, ligesom en del bliver henvist til psykolog eller privathospital via firmaets kollektive forsikring.

De fleste udfordringer klarer vi med et helhedssyn og sunde vaner, forklarer Christian, der har en Master i Idræt og Velfærd fra Københavns Universitet og en uddannelse fra USA, hvor sundhedscoaches er mere almindelige end i Danmark. Selv om jeg ikke er fanatisk, har jeg erfaring for, at vi kan ændre det meste ved at fokusere på livets indhold. Både det sociale, følelsesmæssige, fysiske, spirituelle, intellektuelle og jobmæssige på én gang med et ”velment skub” i den rigtige retning!

Konceptet med øget fokus på sundhed og trivsel hos AB Electric er sat i verden på baggrund af 2 store interviewrunder og en HR-analyse, hvor der blev belyst nogle udfordringer omkring trivsel og stress. Den opfølgende indsats har ud over tilbuddet om gratis sundhedstjek også medført oprettelse af en arbejdsmiljøorganisation i 3 niveauer, hvor medarbejderne i faste rammer har en god dialog med øverste ledelse.

Forbedring af sundhed og trivsel har medvirket til et mere positivt mindset, der smitter af på kollegaer og kunder. Vi forsøger at fokusere på de ”gode historier”, hvilket sammen med den forbedrede dialog og medindflydelse ofte giver medarbejderne et større drive, engagement og ejerskab for AB Electric og i sidste ende udmønter sig i en positiv omtale af firmaet. Vi har fokus på en sundhedsbaseret ledelse. Det koster både tid og penge for virksomheden her og nu, men vi er overbeviste om, at denne investering på sigt vil kunne aflæses direkte på bundlinjen. Det er sund fornuft, forklarer direktør Rune Wagnersen.

Der er masser af ren energi i det spild, som kommer ud af vores spildevand, hvis man altså omdanner det til biogas

Det er sikkert ny viden for de fleste, at vi kan få varme i radiatorerne eller elektricitet ud af det vand, som vi har smidt i kloakken.
Men sådan er det i hvert fald hos Fredericia Spildevand og Energi, hvor AB Electric har en fast tekniker tilknyttet nogle af de mange opgaver, der er forbundet med driften af et rensningsanlæg.

– Fredericia Spildevand og Energi har i mange år haft et biogasanlæg, der producerer strøm og varme til eget forbrug og endda ofte sender
overskud til fjernvarmeværket i byen, fortæller Tekniker Kenneth Fynbo fra AB Electric, der har arbejdet hos Fredericia Spildevand i flere år både som elektriker, programmør og projektleder. Biogasanlægget fungerer ved, at den slam, der tages ud af spildevandet, behandles og sendes videre til biogasanlægget, på samme præmisser, som vi kender det fra landbruget.

– Mine opgaver er at programmere, når der udskiftes udstyr. Der kommer ofte nyt udstyr samtidig med, at vi løbende tester nye muligheder
for at forbedre energiforbruget, forklarer Kenneth. Vi arbejder både på at højne kapaciteten, men også på at gøre det med lavest muligt energiforbrug og dermed sænke CO2 niveauet.

Der er meget fokus på FN’s verdensmål og på at blive energineutrale. En af de andre store opgaver har været at følge med de stigende
mængder regnvand. Hvor der ved normal drift på en tør dag kommer omkring 500-1000 m3/t, kan der ved større regnskyl komme op mod 7500 m3/t. Derfor arbejdes der hele tiden på at forbedre anlæggets kapacitet.

– Jeg er med til at sikre, at driften forløber så problemfrit som overhovedet muligt. Mit arbejde er kort fortalt, at lave programmer, der opfylder de ønsker og behov, som kunden har i forbindelse med driften af sit anlæg. Enten ved at være fysisk til stede eller bag computeren, slutter Kenneth Fynbo fra AB Electric.

Grøn omstilling og rensningsanlæg for både private husholdninger, landbruget og industrien sikrer ikke blot rent vand i hanerne,
varme i rørene, men vigtigst af alt, rent vand i Lillebælt til glæde for mennesker, fisk og planter i fremtiden.

Du kan læse mere om Fredericia Spildevand på www.frse.dk