Sundhed på arbejdspladsen

Sundhed & trivsel er FN’s 3. verdensmål. Og selv om det overordnet set handler om en global målsætning, kan man også nå rigtig langt ved mindre lokale indsatser. AB Electrics nye, bæredygtige profil handler blandt andet om sundhed på arbejdspladsen

Vi arbejder med sundhed på arbejdspladsen, fortæller Leif Lindved, HR hos AB Electric. Ved at investere i medarbejdernes sundhed og trivsel flytter vi fokus fra ren bundlinje til en kombination af traditionel økonomistyring og et sundhedsbaseret værdigrundlag.

Som en del af den nye strategi har AB Electric derfor fået assistance af Christian Krüth, der i mange år har arbejdet i Rigspolitiet med sundheds-coaching af politifolk. Christian blev i 2021 hentet ind som ekstern konsulent i AB Electric via sit firma CwellBwell.

Jeg er glad for at være en del af den nye sundhedsstrategi hos AB Electric. Det kan godt betale sig for virksomheden, da min erfaring er, at investeringen kommer flerdobbelt tilbage. Det vigtigste er selvfølgelig, at medarbejderne er sunde, raske og glade, så de har overskud til at yde deres bedste både på jobbet og i fritiden, siger Christian Krüth. Han har igennem sin karriere gennemført tests og coaching af mere end 3000 personer, og pointerer, at han arbejder under fuld tavshedspligt.

Alle medarbejdere bliver tilbudt et individuelt coaching-forløb, der foregår i arbejdstiden i AB-Electrics lokaler, hvor der oprettes sundhedsklinik, og medarbejderne kan booke tider på bestemte datoer.

Sundhedstjekket er helt frivilligt og indebærer bl.a. kontrol af vægt, blodtryk, kolesterol, blodsukker og fedtprocent efterfulgt af en dybdegående samtale om livsstil og evt. stress. Herefter bliver der i fællesskab udarbejdet en plan med træning, kost og coaching afhængig af individuelt behov, og efter få uger kan der altid registreres forbedringer blandt deltagerne.

Mange forskellige behov og jobfunktioner skal tilgodeses. Nogle har stress, overvægt, livsstils relaterede sygdomme og fysiske udfordringer, medens andre blot har behov for små justeringer i hverdagen, hvorfor der er stor forskel på forløbene. Ved sygdomstegn henvises til det offentlige sundhedssystem for en diagnose, ligesom en del bliver henvist til psykolog eller privathospital via firmaets kollektive forsikring.

De fleste udfordringer klarer vi med et helhedssyn og sunde vaner, forklarer Christian, der har en Master i Idræt og Velfærd fra Københavns Universitet og en uddannelse fra USA, hvor sundhedscoaches er mere almindelige end i Danmark. Selv om jeg ikke er fanatisk, har jeg erfaring for, at vi kan ændre det meste ved at fokusere på livets indhold. Både det sociale, følelsesmæssige, fysiske, spirituelle, intellektuelle og jobmæssige på én gang med et ”velment skub” i den rigtige retning!

Konceptet med øget fokus på sundhed og trivsel hos AB Electric er sat i verden på baggrund af 2 store interviewrunder og en HR-analyse, hvor der blev belyst nogle udfordringer omkring trivsel og stress. Den opfølgende indsats har ud over tilbuddet om gratis sundhedstjek også medført oprettelse af en arbejdsmiljøorganisation i 3 niveauer, hvor medarbejderne i faste rammer har en god dialog med øverste ledelse.

Forbedring af sundhed og trivsel har medvirket til et mere positivt mindset, der smitter af på kollegaer og kunder. Vi forsøger at fokusere på de ”gode historier”, hvilket sammen med den forbedrede dialog og medindflydelse ofte giver medarbejderne et større drive, engagement og ejerskab for AB Electric og i sidste ende udmønter sig i en positiv omtale af firmaet. Vi har fokus på en sundhedsbaseret ledelse. Det koster både tid og penge for virksomheden her og nu, men vi er overbeviste om, at denne investering på sigt vil kunne aflæses direkte på bundlinjen. Det er sund fornuft, forklarer direktør Rune Wagnersen.

Felt