Bæredygtighed

Det handler ikke kun om CO2 aftryk, når der hos AB Electric A/S tales om bæredygtighed, verdensmål og samfundsansvar. Bæredygtighed er overskriften på 17 verdensmål, der er defineret af FN’s 193 lande og som trådte i kraft i januar 2016. Med de mål for øje, er der lagt op til samarbejder på tværs af landegrænser og især samarbejder mellem politikere, forskere og erhvervsliv

Det kan være svært for den enkelte at definere, hvad bæredygtighed er for en størrelse, og hvad vi selv kan bidrage med. Mange forbinder det med klimaet, madspild og genbrugstøj, hvilket jo også er væsentlige dele af begrebet bæredygtighed, men altså kun en lille del af det. Der er lagt op til kreativitet og hårdt arbejde, når ledelsen skal vælge hvor og hvornår der skal indføres tiltag i bæredygtighedens tegn.

– Selvom pandemien har udsat nogle af indsatserne, er vi altså godt i gang med at udrulle vores bæredygtige profil, forklarer Rune Wagnersen, direktør hos AB Electric, og fortsætter:

Mange ting er heldigvis bare noget, som vi gør. I Danmark har vi eksempelvis arbejdet med socialt ansvar i mange år, og hos AB Electric har vi både indført tilfredshedsanalyser, efteruddannelse, arbejdsmiljøregler, introforløb og har en blandet skare af medarbejdere i både køn og alder. Trivsel har altid været på vores dagsorden, men indsatserne ændres hvert år, og de kommende år vil vi naturligvis skele til verdensmålene. Det er længe siden, vi erkendte, at spare-pærer ikke længere er nok.

Der er mange nye ting undervejs hos AB Electric, og en af dem, som får CO2 regnskabet til at se betydelig bedre ud, er udskiftning af flere gamle biler til helt nye, hvoraf nogle er hybrid modeller.

– Desværre kan vi ikke skifte alle vores biler ud til el endnu. Især inden for automations opgaver, kører vi ud til kunder i store dele af Europa, så det giver lidt sig selv, at vi ikke kan køre så langt på el. Også i nærområdet er det en udfordring at få ladet bilerne op, men når vi kommer dertil om få år, hvor vi kan kortlægge lade-stationerne, vil det både være godt for økonomien og for CO2 aftrykket, fortæller Rune Wagnersen.

Virksomheden arbejder med flere af verdensmålene, herunder CO2 aftryk, men også generelt på at gøre AB Electric attraktiv overfor de helt store aktører på det danske marked inden for bæredygtig produktion.

– Inden længe skal store virksomheder indberette deres bæredygtighedsregnskab og hvis ikke vi, som en mellemstor virksomhed, har et CO2 aftryk der er tilfredsstillende, kan vi ikke levere til de største og de bedste. Men det gælder jo også omvendt. Hvis ikke vores leverandører kan bevise, at de arbejder målrettet med bæredygtighed, så kan vi selvfølgelig ikke samarbejde med dem, og må lede efter andre på markedet, siger direktøren.

Væbnede konflikter, voldsomt vejr og børnearbejde er store udfordringer, så der er et enormt behov for fælles indsats, men hver enkelt virksomhed er nødt til at udvælge et par områder, som er naturlige at satse på. Rune afslutter med, at han håber, at både kunder og medarbejdere vil bidrage til nye områder inden for bæredygtighed, så virksomheden kan fortsætte arbejdet med at blive den førende bæredygtige el- og automationsvirksomhed i Danmark.

Felt