Bæredygtighed

ESG – Rapport

Basis bæredygtighedsrapport, som er baseret på FSRs ESG hoved- og nøgletal samt FNs Verdensmål.

Vores hensigt er at harmonisere og standardisere nøgletal for bæredygtighed. Rapporten viser fokus og status for vores arbejde med bæredygtighed via udvalgte verdensmål og nøgletal.

Som vores direktør, Rune siger;

“For at kunne ændre noget, må vi nogle gange se os selv i spejlet, og starte der. Det er udgangspunktet for denne rapport. Vi må vide hvor vi står, før vi ændre vaner, forretningsgange og tanker.”

Med en ESG rapport skaber vi nye muligheder og værdi ved at innovere og differentiere os fra andre. Hos AB Electric bruger vi ESG rapporten, som et værktøj til at belyse og forbedre os på områder, der skal have vores fokus. Samtidig er det også et forspring på markedet, hvor vi kan skabe værdi overfor vores leverandører, samarbejdspartner og kunder. Den bidrager til at belyse vores bidrag til den grønne omstilling.

 

Her kan du finde vores ESG rapporter

AB Electric AS – 2023 – ESG

AB Electric AS – 2022 – ESG

AB Electric AS – 2021 – ESG

AB Electric bæredygtighedsrapport

Code of Conduct

Ved at have udviklet vores bæredygtighedsrapport, har vi som resultat af denne også skabt vores code of conduct. Det er retningslinker, som beskriver vores krav vi stiller til vores leverandører. De er vores samling af regler og erklæringer, der skal hjælpe vores leverandører i deres daglige beslutningstagning i forhold til vores samarbejde.

AB Electric har opstillet disse retningslinjer, for at vise vores leverandører hvilke krav vi stiller i forhold til at skulle bevarer gode relationer og have samfundsansvar overfor verden. Samtidig udviser disse vores ansvarlighed man som virksomhed har, når det vedrører de sociale, etiske og miljømæssige forhold.

Vores Code of Conduct kan læses her – Code of Conduct AB Electric

Hvis du har spørgsmål eller ønsker mere viden, er du velkommen til at kontakte os på mail: post@ab-electric.dk