Spildevand er ikke helt spild

Der er masser af ren energi i det spild, som kommer ud af vores spildevand, hvis man altså omdanner det til biogas

Det er sikkert ny viden for de fleste, at vi kan få varme i radiatorerne eller elektricitet ud af det vand, som vi har smidt i kloakken.
Men sådan er det i hvert fald hos Fredericia Spildevand og Energi, hvor AB Electric har en fast tekniker tilknyttet nogle af de mange opgaver, der er forbundet med driften af et rensningsanlæg.

– Fredericia Spildevand og Energi har i mange år haft et biogasanlæg, der producerer strøm og varme til eget forbrug og endda ofte sender
overskud til fjernvarmeværket i byen, fortæller Tekniker Kenneth Fynbo fra AB Electric, der har arbejdet hos Fredericia Spildevand i flere år både som elektriker, programmør og projektleder. Biogasanlægget fungerer ved, at den slam, der tages ud af spildevandet, behandles og sendes videre til biogasanlægget, på samme præmisser, som vi kender det fra landbruget.

– Mine opgaver er at programmere, når der udskiftes udstyr. Der kommer ofte nyt udstyr samtidig med, at vi løbende tester nye muligheder
for at forbedre energiforbruget, forklarer Kenneth. Vi arbejder både på at højne kapaciteten, men også på at gøre det med lavest muligt energiforbrug og dermed sænke CO2 niveauet.

Der er meget fokus på FN’s verdensmål og på at blive energineutrale. En af de andre store opgaver har været at følge med de stigende
mængder regnvand. Hvor der ved normal drift på en tør dag kommer omkring 500-1000 m3/t, kan der ved større regnskyl komme op mod 7500 m3/t. Derfor arbejdes der hele tiden på at forbedre anlæggets kapacitet.

– Jeg er med til at sikre, at driften forløber så problemfrit som overhovedet muligt. Mit arbejde er kort fortalt, at lave programmer, der opfylder de ønsker og behov, som kunden har i forbindelse med driften af sit anlæg. Enten ved at være fysisk til stede eller bag computeren, slutter Kenneth Fynbo fra AB Electric.

Grøn omstilling og rensningsanlæg for både private husholdninger, landbruget og industrien sikrer ikke blot rent vand i hanerne,
varme i rørene, men vigtigst af alt, rent vand i Lillebælt til glæde for mennesker, fisk og planter i fremtiden.

Du kan læse mere om Fredericia Spildevand på www.frse.dk

Felt