teknikere - din hverdag

Velkommen til AB-holdet - vi glæder os til samarbejdet.

Hos AB arbejder vi sammen om at skabe et positivt arbejdsmiljø og en god arbejdsplads. Vi yder vores bedste i dagligdagen, for vi er stolte af vores håndværk og vil gerne have tilfredse kunder, som vender tilbage og fortæller andre den gode historie om AB Electric.

Vi vil gerne give dig den bedst mulige start hos AB, derfor har vi nedenfor beskrevet nogle af de arbejdsgange, som du vil opleve fremover.

Arbejdstid

 • Man-tors kl.7.30-16.00.
 • Fredag kl.7.30-13.00.
 • Pauser: Frokost 30 min (selvbetalt)
 • Undtagelser aftales med nærmeste leder
 • Vores arbejdstid er altid meget fleksibel - vi tilpasser os kunden

Husk i dagligdagen

 • Husk at registrere timer efter hver endt arbejdsopgave.
 • Den samlede ugeregistrering for ugen før, skal være registreret senest kl. 8 mandag morgen.
 • Husk at slå alarmen til hvis du er den sidste, der går - husk forinden at sikre dig, at porten til værkstedet og lageret er lukket. Hvis lyset ikke går ud, så er der en port, der ikke er lukket - tjek igen.
 • Kontakt Micha (MMJ), hvis du er i tvivl om timeregistrering i LEMU.
 • Husk at tilføje initialer og projektnummer, når du bestiller materialer, tøj mm. Kontakt evt. Christian (CGL) for mere info.

Husk at bruge servicerapport

Der udfyldes altid en servicerapport for både idriftsætning af nye systemer og ved maskinnedbrud.

 • En servicerapport er et dokument, som beskriver udført arbejde og aftaler med kunden.
 • En servicerapport sikrer os eksempelvis ved idriftsætning af nyt system: Der skrives ned/ logges det udførte arbejde og aftaler med kunden undervejs.
 • En servicerapport sikrer os eksempelvis ved maskinnedbrud: Dokumenter problemets omfang, hvad der er udført og eventuelle aftaler indgået med kunden. En log over alle dage ude ved kunden under nedbruddet.

Flowchart

Teknikere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Elektrikere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Sælgere

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.
Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Ut elit tellus, luctus nec ullamcorper mattis, pulvinar dapibus leo.

Din hverdag

Du vil opleve en bred vifte af opgaver, så det er vigtigt, du trives og husker følgende:

 • Du kan altid kontakte dine kolleger og din afdelingschef for sparring.
 • Du skal udvise selvstændighed i dit arbejde - også i forhold til planlægning og estimering.
 • Du skal være initiativrig - du skal selv kunne finde/opsøge opgaver.
 • Husk at forventningsafstemme med din afdelingschef.
 • Du skal være klar på at være en del af både dette team og også give en hånd, ved behov, i andre teams.
 • Du skal være serviceminded og kunne lide at løse nye udfordringer.

Vores kundeserviceprofil

Vi vil være de bedste, derfor har vi lavet nogle fælles retningslinier for vores kundehåndtering:

 • Vi sætter fagligheden først. Vi tager ansvar for, at opgaven løses i samspil med kunden.
 • Vi skaber tillid. Vi bliver gerne længere hos kunden for at være sikre på, at det hele virker.
 • Vi har en god dialog med kunden og holder øjne og ører åbne for andre mulige projekter.
 • Vi er servicemindede: Finder løsninger og hjælper til, at driften fungerer bedst muligt.
 • Vi har respekt for kundens situation og økonomi.
 • VI har altid øje for optimering af kundens processer og forretning.
 • Vi kan indgå i andre teams og fagligheder ude på en virksomhed og samarbejde om et givent problem.
 • Vi er ordentlige i vores kommunikation – meget klar på kommunikationen ift. deadline, ændringer og fremdrift. Og giver kunden en klar og personlig overlevering, samt rådgivning ifb. med udført arbejde.
 • Vi fremtræder ordentligt i tøj, sprog og væremåde og rydder op, når opgaven er slut.

Husk at bruge vores Actionboard på lageret - så vi kan få fulgt op på forbedringstiltag og forslag løbende

Løn & Pension

 • Lønnen udbetales månedsvis bagud sidste hverdag i måneden. Lønnen indsættes på en selvvalgt konto.
 • Den aftalte normalløn udbetales. Eventuel overarbejde afregnes efter ansættelsesaftale og ugesedler indtil ca. d.15. i måneden.
 • Lønsedler leveres automatisk i e-boks. Øvrige bilag til funktionærer sendes til privat mail.
 • Lønnen kan forhandles én gang om året i hvert overenskomstår (marts til marts). Nærmeste leder indkalder dig inden 1 april, hvor I kan få afholdt jeres lønforhandling. Lønreguleringen træder i kraft fra den dato, hvor leder og medarbejder endeligt underskriver dokumentet for lønregulering.
 • Ved overenskomstmæssige reguleringer af tillæg og satser, træder disse i kraft som overenskomsten dikterer.
 • Du er efter 3 mdrs. ansættelse omfattet af ABs arbejdsmarkedspension hos Topdanmark.
 • Pensionssatser: Arbejdsgiver 8% Medarbejder 4%. Du har mulighed for frivilligt at betale ekstra til ordningen.
 • Har du spørgsmål til din løn mv., så kontakt Kate - kss@ab-electric.dk
 • Du har fri på almindelige helligdage, samt Grundlovsdag og juleaftensdag. Nytårsaftensdag d.31/12 afholdes som ferie.