seniorpolitik

Det er helt naturligt, når du nærmer dig din pensionsalder, at du overvejer, hvornår vil jeg gå på pension? Hvor meget skal jeg arbejde i årene op til min pensionering? Hvad har jeg energi til? Hvad er mine prioriteter i forhold til arbejdslivet og privatlivet?

I AB er vi meget imødekommende for ønsker omkring nedtrapning af arbejdstid og evt. opgaver og ansvar. Vi har flere overenskomster, som vi i AB arbejder efter, og derfor beskriver denne seniorpolitik AB’s overordnede holdning. Og holdningen i AB er, at vi gerne indgår i dialog om en senioraftale for alle vores medarbejdere, der nærmer sig pensionsalderen. Der vil være nogle specifikke forhold, som vi skal forholde os til ved de forskellige overenskomster, når en senioraftale skal udformes, og derfor vil der blive taget hånd om dette individuelt afhængig af den enkeltes overenskomst.

Herunder kan du blive klogere på dine muligheder

Hvornår er en senioraftale mulig? Og hvem aftaler jeg den med?

 • Når du er 5 år fra pensionsalderen, så kan du indgå dialog omkring senioraftale.
 • Det vil være i dialog med din nærmeste leder, at du aftaler en senioraftale.
 • Du er meget velkommen til at sparre med HR omkring dine ønsker og forventninger til en senioraftale eller bare en generel afklaring af egne prioriteter.

Overvejer du at gå på efterløn eller har du allerede nu bestemt dig for en pensionsalder?

 • Sig gerne til i så god tid som muligt, at du planlægger at trække dig tilbage.
 • På den måde har vi mulighed for både at få overdraget kompetencer og viden til en ny medarbejder, men også så vi kan sikre dig den bedste overgang til at træde ind i pensionisttilværelsen.

Hvad indeholder en senioraftale?

 • Senioraftalen vil være individuel, da det er meget forskelligt, fra person til person, hvilke ønsker og forventninger man har til arbejdslivet i årene op til pensionering.
 • AB Electric er imødekommende overfor ændringer i arbejdstid, opgaver og ansvar ud fra de ønsker, som medarbejderen måtte have, og som er i overensstemmelse med den enkelte medarbejders gældende overenskomst. En gensidig forståelse og respekt for seniorens ønsker, og kundens forventninger til AB Electrics opgaver og forpligtigelser, er en nødvendighed for, at aftalen får det ønskede resultat for begge parter.
 • Senioraftalen vil være et kompromis mellem nedgang i tid og en tilsvarende nedgang i indtægt, både for medarbejderen og AB Electric. Vi vil søge en omkostningsneutral løsning på lønsiden, så vi både respekterer et ønske om nedtrapning fra senioren, samt at AB Electric ikke kan oppebære en større udgift end, der i forvejen er ved den tabte fortjeneste, som en reducering i arbejdstid giver.

Sådan kan du selv supplere din løn, når du går ned i tid

 • Når du går ned i tid, kan du supplere din løn ved at bruge SH opsparing/feriefridage og/eller fritvalgsordning.
 • Alternativt kan du også bruge din månedlige pensionsindbetaling på 4 % + 6 % af de 8% i pensionsindbetaling fra AB Electric. Der skal fortsat indbetales 2 % til pensionsselskabet til forsikringsdækninger mv..

Den juridiske del

 • Din personlige senioraftale vil blive udformet som et tillæg til din kontrakt.
 • Aftaler, der indgås mellem AB Electric og medarbejderen, er gyldige, når de er underskrevet af begge parter.