ledere - din hverdag

Velkommen til AB-holdet - vi glæder os til samarbejdet.

Hos AB arbejder vi sammen om at blive de bedste både i forhold til vores kunder og vores arbejdsplads. Vi er stolte af vores håndværk, og vi vil gerne have tilfredse kunder, som vender tilbage og fortæller den gode historie om AB.

Som leder har du ansvaret for kunderelationen, for høj faglighed i løsninger - og for at dine medarbejder efterlever ABs kundeservice, interne arbejdsgange og trives.

Vi vil gerne give dig den bedst mulige start hos AB, derfor har vi nedenfor noteret beskrevet de vigtigste arbejdsgange, som du vil opleve fremover.

Arbejdstid

 • Man-tors kl.7.30-16.00
 • Fredag kl.7.30-14.00
 • Din arbejdstid aftales ved ansættelsen
 • Pauser: Frokost 30 min (selvbetalt)
 • Ved behov for fleksibilitet skal aftales med nærmeste leder

Husk internt i dagligdagen

 • HUSK at du er formidler af retning og kultur i ord og handling.
 • Husk at registrere timer dagligt.
 • Den samlede ugeregistrering skal være færdig i appen senest kl. 8 mandag morgen.
 • Husk at slå alarmen til hvis du er den sidste, der går - husk forinden at sikre dig, at porten til værkstedet og lageret er lukket. Hvis lyset ikke går ud, så er der en port, der ikke er lukket, tjek igen.
 • Husk at sende arbejdskort i LEMU, så medarbejdere kan påbegynde timeregistrering med det samme.
 • Husk at overdrage opgaven med grundig beskrivelse, billeder, tegning m.m., så AB og dine medarbejder bliver effektive og fremstår professionelle.
 • Husk at tjekke AB’s actionboard, gennemgå med ledergruppen og fordele, hvem der har ansvaret for hvad.
 • Husk at meddele medarbejderes sygdom til kontoret samme dag til evt. refusion, eller anmeldelse af arbejdsskader.
 • Husk at tilføje initialer og projektnummer, når du bestiller materialer, tøj m.m. Kontakt evt. Christian (CGL) for mere info.
 • Kontakt Micha (MMJ), hvis du er i tvivl om registrering.

Personaleansvar

Husk at forventningsafstemme ved at bruge ’Din hverdag’ i medarbejderhåndbogen.

Husk at planlægge, at der er en mentor/buddy.

Der skal være en opstartsplan ift. opgaver.

Sæt dem ind i dine forventninger – forventningsafstem begge veje.

Hvert efterår skal du afsætte tid til forbedrede samt afholdelse af MUS.

Alle aftaler skal skrives ind i 2people under ’opgaver’ nederst på medarbejderprofilen.

MUS handler både om ’elektrikernes hverdag’ og om kundeservice og om strategiske fokusområder.

Ansvarlig for at afholde lønsamtaler én gang årligt. 

Det er vigtigt at få afsluttet dine medarbejdere, som stopper på en ordentlig måde. Se Exit dokumentet for detaljer herom.

Det er dig som nærmeste leder der bestemmer antallet af teammøder – vurder efter behov fra medarbejdere og ift. ledelseskommunikation. 

Du skal understøtte AB’s arbejdsmiljø: Giv derfor feedback til UPE ved behov, og sørg for at du kender praksis for vores arbejdsmiljø.

Er der væsentlige medarbejderforhold, som du mener din ledergruppe skal kende til, skal dette videregives til fx mellemledermøderne.

Ledelsesansvar - Vi vil være de bedste

Ledelsesansvar i hverdagen

 • Der skal ske en ordentlig overlevering af opgaver – herunder opgavens ressourcer/omfang og deadlines.
 • Der skal være en klar rollefordeling og ansvarsfordeling ved større opgaver og projekter.

Ledelsesansvar - kunder

 • For at skabe tillid hos kunden forsøger vi i videst mulige omfang at sende den samme medarbejder.
 • Vi udfører respekt i praksis, en ‘kendt’ medarbejder er mere effektiv i sit arbejde.
 • Vi udviser respekt for kunden tid og penge.
 • Ved nedbrud, handler respekten om hurtig respons, så her bliver ansvaret overfor kunden at sende en medarbejder hurtigt ud.

Ledelsesansvar - medarbejdere

 • Vi behandler vores medarbejdere ordentligt og med respekt ved at sende dem ud på opgaver og kunder, der, så vidt muligt, er kendte.
 • Ved nedbrud, handler det om at få lavet en arbejdsgang, som tager hensyn til den enkelte medarbejder og teamet ift. at blive kaldt ud til nedbrud.
 • Meld medarbejdere til KLS kursus efter behov. Prioriter eventuelt også anden opkvalificering.

Løn og Pension

 • Lønnen udbetales månedsvis bagud sidste hverdag i måneden. Lønnen indsættes på en selvvalgt konto.
 • Lønsedler leveres automatisk i e-boks. Øvrige bilag til funktionærer sendes til privat mail.
 • Lønnen kan forhandles én gang om året i hvert overenskomstår (marts til marts). Nærmeste leder indkalder dig inden 1 april, hvor I kan få afholdt jeres lønforhandling. Lønreguleringen træder i kraft fra den dato, hvor leder og medarbejder endeligt underskriver dokumentet for lønregulering.
 • Du er efter 3 mdrs. ansættelse omfattet af ABs arbejdsmarkedspension hos Topdanmark.
 • Pensionssatser: Arbejdsgiver 8% Medarbejder 4%. Du har mulighed for frivilligt at betale ekstra til ordningen.
 • Har du spørgsmål til din løn, så kontakt Kate - kss@ab-electric.dk
 • Du har fri på almindelige helligdage, Grundlovsdag kl.12 - jule- og nytårsaftensdag d.31/12 afholdes som ferie.