forsikringer

Rejseforsikring

  • AB har en rejseforsikring, som du er dækket af, hvis du skal rejse for AB.
  • Du skal huske at medbringe forsikringskortet - den dækker ved sygdom og hjemtransport, der hvor de blå sygesikringskort ikke er gældende.
  • Husk at du ved bestilling af det blå sygesikringskort, skal registrere, at du bruger det erhvervsmæssigt.
  • Husk at medbringe dit gule og blå sygesikringskort på alle rejser.

Sundhedsforsikring

  • Som ansat ved AB bliver du omfattet af en sundhedsforsikring ved TopDanmark. Brug den til forebyggelse og ved behov både privat og erhvervsmæssigt.
  • TopDanmark er ligeledes nemme at ringe til på tlf.nr.: 44 74 44 44.
  • I forbindelse med sundhedsforsikringen bliver du beskattet af et mindre beløb i lønnen hver måned.
  • Du har mulighed for selv at tegne en tilsvarende forsikring for din ægtefælle/samlever og/eller evt. børn. Formular fås hos KSS.
  • Yderligere information findes på TopDanmarks hjemmeside.