feriepolitik

Ny ferielov pr. 1. september 2020

Indtil september 2020 optjener du ferie som hidtil. 

Herefter er der ifølge den nye ferielov lavet et samtidighedsprincip, hvor du kan afholde ferie, efterhånden som du optjener den.

Lidt mere info herunder:

 • Fra 1. september 2020 optjener du 2,08 feriedage for hver måneds ansættelse, som du kan holde allerede måneden efter, du har optjent dem. Altså ferieåret hedder 01.09.20-31.08.21, men de optjente feriedage kan afholdes fra 01.09.20-31.12.21.
 • Efter aftale kan der i AB Electric afholdes ferie på forskud, således at du f.eks. kan holde en uges efterårsferie uden at have optjent alle dagene inden. Der kan max. stå negativ ferie med 5 dage, og som vil blive reguleret, når de er optjent eller i forbindelse med evt. fratræden, hvis du ikke når at opspare dagene forinden.
 • 5. ferieuge kan udbetales efter den nye ferielov. Det kan aftales med nærmeste leder, som informerer kontoret.
 • Husk at registrere din ferie i LEMU (Gerne forud) og søge for dem på Borger.dk.

Ferie og helligdage i AB

 • Al ferie afvikles efter ferielovens bestemmelser.
 • Ferieønsker oplyses på listen, der sættes på opslagstavlen, hvert år i januar. Deadline for ønsker er 1. Marts og godkendt ferieplan foreligger senest 15. Marts. Ferieønsker, som ikke er kommet på listen, skal aftales separat med nærmeste leder.
 • Den 24. og 31. December er feriedage, hvis de falder på arbejdsdage. Enkelte undtagelser jf. den overenskomst, som I evt. hører under.
 • 1. Maj har alle timelønnede og lærlinge FRI - for funktionærer er det en hel arbejdsdag.
 • Grundlovsdag er en halv arbejdsdag til kl. 12:00 for funktionærer, der ikke arbejder under en overenskomst - teknikere, elektrikere og lærlinge har FRI hele dagen.
 • Fridage for elektrikere aflønnes med 1.300 kr. pr. dag og trækkes af SH-kontoen.

Overgangen og ny praksis for ferietillæg

 • FUNKTIONÆRER OG LÆRLINGE: Det ferietillæg, du har optjent fra 1. januar 2019 til 31. august 2019, får du udbetalt som et samlet beløb i lønnen for maj 2020. Ferietillægget er den 1%, som du optjener året forinden.
 • FUNKTIONÆRER OG LÆRLINGE: Fremover udbetales ferietillægget for de første 9 måneder af ferieåret med lønnen i maj måned, og de resterende 3 måneder i lønnen for august måned. Første gang i 2021.
 • FUNKTIONÆRER OG LÆRLINGE: Indefrysning i forbindelse med overgange til ny ferielov. Ferietillægget optjent i perioden 1. september 2019 til 31. august 2020 afregnes til egne saldi i feriefonden, idet ferietillægget er indholdt i de 12,5%, som skal overføres til feriefonden i overgangen til ny ferielov.
 • ELEKTRIKERE: Ingen ændring for elektrikere ift. ferietillæg - det er som tidligere indeholdt i den løbende feriepengeopsparing på 12,5%. Dog flytter feriekalenderåret sig fra 1/9-31/8 gældende fra 2020, hvor den nye ferielov træder i kraft.

Feriefridage

I forbindelse med overgang til den nye ferielov, tilpasses feriefridagene til at følge kalenderåret fra og med 1. januar 2021.

 • 5 feriefridage til alle - som udgangspunkt - jf. de enkelte overenskomster for flere detaljer,
 • Elektrikere: Feriefridage aflønnes med 1.300 kr. pr. dag og trækkes fra SH-kontoen. Fra 1. maj 2020 til 31. december 2020 kan der afholdes 3,33 feriefridage.
 • Lærlinge: Der bliver en overgangsordning med feriefridage med løn og opsparing til konto som elektrikere.
 • Funktionærer under TL: Feriefridage aflønnes med opsparingen på fritvalgskontoen.
 • Funktionærer uden overenskomst, der har 9 måneders anciennitet pr. 1. januar 2021 får 5 feriefridage i forhold til deres egentlig arbejdstid i afholdelse i det følgende kalenderår. Saldoen med feriefridage nulstilles automatisk i lønsystemet pr. 15. december hvert år. Ikke afholdte feriefridage vil ikke blive overført eller udbetalt - heller ikke i forbindelse med en evt. fratræden. Feriefridage skal afholdes som hele dage. I perioden 1. maj 2020 til 31. december 2020 vil der være en overgangsordning i forbindelse med omlægning af kalenderåret med ret til 3,33 feriefridage, for de medarbejdere, som har 9 måneders anciennitet pr. 1. maj 2020.

Links til mere info