administration - din hverdag

AB_Kontor

Administrationen er ABs nervecenter. Det betyder, at vi samarbejder med alle afdelinger og understøtter alle funktioner i huset. Vi varetager økonomi, administration, er back office for EL-afdelingen, understøtter HR og de forskellige udvalg i AB og meget mere. 

Arbejdstid

Husk i dagligdagen

I administrationen har vi tre kundetyper: Vi har hinanden, hvor vi samarbejde og hjælper på tværs – vi har de interne, som er vores kolleger – vi har de eksterne kunder, som vi møder i forskellige fora, hvor vi repræsenterer AB.

Din hverdag

Du vil opleve følgende i din hverdag i administrationen:

Vores kundeserviceprofil

Vi vil gerne være de bedste, derfor har vi lavet nogle fælles retningslinier for vores kundehåndtering:

Husk at bruge vores Actionboard på lageret - så vi kan få fulgt op på forbedringstiltag og forslag løbende

Løn & Pension