administration - din hverdag

Administrationen er ABs nervecenter. Det betyder, at vi samarbejder med alle afdelinger og understøtter alle funktioner i huset. Vi varetager økonomi, administration, er back office for EL-afdelingen, understøtter HR og de forskellige udvalg i AB og meget mere. 

Arbejdstid

 • Man-tors kl.7.30-16.00
 • Fredag kl.7.30-14.00
 • Pauser: Frokost 30 min (selvbetalt)
 • Den enkeltes mødetid aftales ved ansættelse. Ændringer aftales med nærmeste leder

Husk i dagligdagen

 • Husk at registrere timer dagligt, inden du går hjem.
 • Den samlede ugeregistrering skal være registreret i LEMU senest kl. 8 mandag morgen.
 • Husk at slå alarmen til hvis du er den sidste, der går - husk forinden at sikre dig, at porten til værkstedet og lageret er lukket. Hvis lyset ikke går ud, er der en port, der ikke er lukket - tjek igen.
 • Det er vigtigt for os, at vi tager godt imod gæster og samarbejdspartnere – de kan tilbydes noget at drikke, mens de venter i vores reception.
 • Det er vigtigt at guide dem, der ringer ind på vores hovednummer, så godt du kan hen til den rigtige medarbejder (spørg gerne en ekstra gang ind til kundens behov)

I administrationen har vi tre kundetyper: Vi har hinanden, hvor vi samarbejde og hjælper på tværs – vi har de interne, som er vores kolleger – vi har de eksterne kunder, som vi møder i forskellige fora, hvor vi repræsenterer AB.

Din hverdag

Du vil opleve følgende i din hverdag i administrationen:

 • Du skal tage imod kunder, som kommer ind via receptionen, opkald og mails.
 • Du skal hjælpe og rådgive dine kolleger i alle afdelinger.
 • Du skal samarbejde internt med dine kolleger i administrationen.
 • Du skal understøtte mange af virksomhedens processer.

Vores kundeserviceprofil

Vi vil gerne være de bedste, derfor har vi lavet nogle fælles retningslinier for vores kundehåndtering:

 • Vi sørger for, at vi har klare deadlines og selv følger op, hvis vi overskrider deadlines.
 • Vi laver altid klare aftaler og overholder de regelsæt og love, vi arbejder efter hver især.
 • Vi understøtter de kolleger, vi samarbejder med undervejs i en opgave.
 • Vi har en klar rolle- og ansvarsfordeling ved samarbejde på tværs af afdelinger.
 • Vi skærer tiltag til og prioriterer, så vi gør tingene på den nemmeste og hurtigste måde.
 • Vi sørger for, at vores retningslinjer, politikker m.m. er tydelige og klare.
 • Vi sikrer os, at vi efterlever vores værdier i ord og handling.
 • Vi hjælper vores kolleger ved at guide dem i brug af procedurer og systemer.

Husk at bruge vores Actionboard på lageret - så vi kan få fulgt op på forbedringstiltag og forslag løbende

Løn & Pension

 • Lønnen udbetales månedsvis bagud sidste hverdag i måneden. Lønnen indsættes på en selvvalgt konto.
 • Lønsedler leveres automatisk i e-boks. Øvrige bilag til funktionærer sendes til privat mail.
 • Lønnen kan forhandles én gang om året i hvert overenskomstår (marts til marts). Nærmeste leder indkalder dig inden 1 april, hvor I kan få afholdt jeres lønforhandling. Lønreguleringen træder i kraft fra den dato, hvor leder og medarbejder endeligt underskriver dokumentet for lønregulering.
 • Du er efter 3 mdrs. ansættelse omfattet af ABs arbejdsmarkedspension hos Topdanmark.
 • Pensionssatser: Arbejdsgiver 8% Medarbejder 4%. Du har mulighed for frivilligt at betale ekstra til ordningen.
 • Har du spørgsmål til din løn, så kontakt Kate - kss@ab-electric.dk
 • Du har fri på almindelige helligdage, Grundlovsdag kl.12 - jule- og nytårsaftensdag d.31/12 afholdes som ferie.