Sikkerhed

  • Post published:30/09/2021
Safety

Sikkerhed frem for alt

Enhver produktionsansvarlig kender til de store økonomiske konsekvenser der er forbundet med et pludseligt maskinstop.

Det er både dyrt og farligt at have uorden i tingene. Sikkerheden på og omkring store robotter og maskinanlæg er livsvigtige for produktionen.

– Det er mit job og mine kernekompetencer at give vores kunder trygheden i, at der er den rette dokumentation og regelsæt for brugen af maskinerne. Det bedste og mest sikre forløb er, når vi er med helt fra starten. Det kan være ved investering af en ny maskine eller ved ombygning af eksisterende. Min del i processen er at lytte, skrive og dokumentere, fortæller Bo Landry, som er sikkerhedsingeniør hos AB Electric A/S i Kolding.

Når det handler om at bygge maskiner, hvad enten der er tale om nye eller ombygninger, har hvert element sit eget sikkerhedscertifikat, men i det øjeblik de sættes sammen i en ny kontekst, og udfører en ny opgave, skal der igen ske en risikovurdering og en dokumentation for sikkerheden.

– En CE-mærkning, som er den officielle erklæring om, at maskinen lever op til direktivernes og standardernes krav, finder sted som sidste led i arbejdet. Selve mærkningen er ikke en certificering men derimod en angivelse af, at maskinen overholder krav til sikkerhed, sundhed og miljø. Processen går i enkelthed ud på, at vi indsamler en masse data og vurderer på disse, hvorefter vi ser på mulige farer både i forbindelse med installation, drift, fejl og destruktion. Herefter beskrives hvordan maskinen skal omgås, betjenes og derefter udarbejder vi en ibrugtagningsvejledning. Det er i afklaringsfasen og i dialogen med kunden om behov og krav, at vi finder løsningerne, forklarer Bo og slår fast, at AB Electric har kompetencerne i huset til at håndtere hele processen.

Det kræver stor erfaring og stort kendskab til lovgivningen. Bos erfaring er især inden for robotter og maskinanlæg, og han har derfor viden om de mange produktionstilpassede løsninger, som både tager hensyn til de medarbejdere, der betjener maskinerne og til selve produktionen.

– Vi laver en forventningsafstemning i et samarbejde med ledelsen og med de medarbejdere, der skal betjene maskinen til hverdag. Der er mange ønsker og krav, så min opgave bliver også at imødekomme dem bedst muligt med hjælp fra mange forskellige løsningsmuligheder – herunder også et eventuelt re-design – men især løsninger så som afskærmninger, scannere, stilstandsovervågning, alarmer og meget andet kunne være muligt teknisk udstyr for at flest mulige kan få deres ønsker opfyldt. Det er altså ikke nok at skrive det, vi skal også handle og finde det udstyr, der skal sikre produktionen og sørge for, at eventuelle risici for fejl kommer ned på et sikkerhedsmæssigt acceptabelt niveau, slutter Bo Landry.

En fejl må aldrig afstedkomme en farlig situation, så derfor er rettidig omhu, det bedste råd Bo Landry kan give og med det mener han, at årlige eftersyn og sikkerhedstjek kan minimere uheld og dermed holde produktionsstop fra døren.