You are currently viewing AB Electric holder øje med værdierne!

AB Electric holder øje med værdierne!

  • Post published:20/08/2020

AB Electric har udvidet kompetencerne inden for videoovervågning med ansættelsen af tidligere kriminaltekniker, Leif Lindved.

Leif har – ud over de første år som patruljebetjent og efterforsker i kriminalpolitiet – arbejdet 22 år som kriminaltekniker i Nationalt Kriminalteknisk Center med ansvar for politiets dokumentation med foto, video, 360 grader, 3D-opmåling og droneoptagelser af gerningssteder i større kriminalsager samt analyse og billedforbedring af sikret overvågningsvideo fra drabssager til sammenligning og identifikation af gerningsmænd, køretøjer og beklædning.

 

Leif oplyser, at politiet er meget afhængig af videoovervågning i høj kvalitet med korrekt opsatte kameraer og lyskilder, for at materialet kan anvendes til identifikation og anholdelse af gerningsmænd. Der sælges desværre stadig mange dårlige produkter, der giver kunderne en falsk tryghed. Og selv med overvågnings produkter i høj kvalitet kan forkerte placeringer af kameraer og lyskilder gøre materialet ubrugeligt i forhold til identifikation.

 

En professionel løsning med kvalitets kameraer med gode ISO-egenskaber og høj pixel opløsning opsat korrekt i forhold til hinanden og med hensyntagen til lysforholdene giver mulighed for, at selv en maskeret gerningsmand vil kunne identificeres og dømmes i en retssag, ligesom der bagefter kan fremkaldes detaljer, som umiddelbart ikke kan ses på optagelsen (f.eks. bilmærker, bilmodeller og nummerplader).

 

Vi tilbyder løsninger, der adskiller sig fra det man kender, og kan finde på markedet i dag. Både hvad angår kvalitet af produkter og optagelser, samt ikke mindst en faglig professionel kundeservice både før, under og efter leveringen.  Og et af de punkter, hvor vores løsninger adskiller sig væsentligt, er at de ikke er baseret på dyre abonnementer og kameralicenser. Når AB Electric har leveret og installeret en kameraløsning, er den betalt!

 

Med produkterne følger også gratis softwareopdatering i hele dets levetid. Det er god og ordentlig kundeservice. Og det er en af vores mærkesager hos AB Electric!